TLN Uren, een samenwerking voor- en door doeners

Transport en Logistiek Nederland, dé ondernemersorganisatie voor de transport- en Logistieksector heeft in samenwerking met Data2Track de TLN Uren app op de markt gebracht. Een simpele en doeltreffende urenregistratie app voor de chauffeur i.c.m. het TLN Uren web-portaal voor de kantoorzijde. Hoe en waarom is deze unieke samenwerking tot stand gekomen en waarom is de app in zo’n korte tijd zo populair geworden? We hebben het besproken met Sjors Jepkema, Bas Kramer en Albert Kort van TLN.

Zoektocht naar de juiste oplossing

Het TLN werkgeversportaal, een digitale oplossing voor personeels- en salarisadministratie, heeft een belangrijk aandeel in de totstandkoming van TLN Uren.

“De basis van de salarisadministratie wordt gevormd door de geregistreerde uren van de chauffeurs. Deze zijn veelal afkomstig van een boordcomputer,  maar in het geval van kleinere ondernemingen nog vaak met pen op papieren urenstaten. Het TLN werkgeversportaal is daardoor voor de laatste groep minder makkelijk bereikbaar” aldus Albert Kort, doelgroep coördinator van ruim 2.600 Kleine Transport Ondernemingen (KTO) bij TLN.

“We liepen al snel tegen wat dingen aan na de start van het TLN werkgeversportaal. We zochten een goed salaris voorloop programma i.c.m. een App om gegevens digitaal aan te leveren bij het werkgeversportaal om uiteindelijk makkelijk loonstroken te kunnen maken” vult Sjors aan. Sjors Jepkema is verantwoordelijk voor producten & diensten, partners & leveranciers bij TLN.

“We zijn met verschillende partijen in contact geweest en hebben onze ideeën voor een urenregistratie app besproken. De één had geen ervaring in de sector, de andere was veel te uitgebreid voor de toepassing. Wat wij zochten moest een simpele en goedkope oplossing zijn die 100 % voldeed aan de CAO beroepsgoederenvervoer. Uiteindelijk zagen we in Data2Track een mooie flexibele partij met ervaring in de markt, een sectorspecialist binnen de branche. Data2Track was bereid een basisproduct te ontwikkelen om uren te registreren voor chauffeurs i.c.m. salaris voorloop programma. En dat alles voor een scherp tarief zodat de drempel om te digitaliseren voor bedrijven laag is ” geeft Sjors verder aan.

“De oplossing van Data2Track sluit goed aan bij de wens van leden om handmatige en tijdrovende administratieve processen te vereenvoudigen. Het hele traject van het verzamelen, controleren en corrigeren van uren, tot en met het berekenen van de correcte vergoeding is geautomatiseerd. Precies wat we zochten” sluit Bas Kramer, medeverantwoordelijk voor innovatie en digitalisering binnen TLN, af.

Waarom digitaliseren?

Hoe belangrijk is digitalisering binnen de branche?

“Digitale data uitwisseling wordt de norm. Papier is geleidelijk aan het verdwijnen en communicatie tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheid wordt steeds meer digitaal. TLN Uren is een mooie oplossing om leden laagdrempelig te laten wennen. We laten leden testen en dat werkt goed” zegt Bas.

Veel bedrijven zijn terughoudend om te digitaliseren, vooral kleinere ondernemingen. “Digitalisering is geen doel op zich maar een manier om dingen makkelijker en efficiënter te maken. De kleine transport ondernemer moet zoveel kunnen. Hij moet hands-on zijn, financieel zijn onderlegd, handelsgeest hebben, vakkennis bezitten en rijdt vaak ook nog zelf mee. Alle facetten dus en daarmee ook ICT. Dat is lastig, niet iedereen wil en kan hier mee bezig zijn. Door de enorme veelzijdigheid is de ondernemer minder ICT gericht en blijft het vraagstuk soms liggen” somt Sjors verder op.

Waarom de TLN Uren app?

In samenwerking met Data2Track is TLN Uren ontwikkeld om gewerkte uren en opgebouwde vergoedingen digitaal te registreren. Waarom is deze app belangrijk?

“Allereerst, veel minder kans op fouten. Alles wordt digitaal doorgeschoten naar de kantoorzijde. Het is veel sneller, kost minder tijd en tijd is uiteindelijk geld. Als alle chauffeurs iedere week handmatig hun weekstaten inleveren en die moet vervolgens met pen en papier worden gecontroleerd en daaropvolgend in bijvoorbeeld Excel overgetikt worden, dan ben je even bezig. Het kost veel tijd, maar is met deze app verleden tijd” aldus Albert. “Dat betekent zowel voordeel voor chauffeurs als de ondernemer”

Koppeling met TLN werkgeversportaal

TLN Uren is een standaard oplossing die voor iedere organisatie bereikbaar moet zijn. Kunnen we in de toekomst nog nieuwe functionaliteiten verwachten?

“De basis moet staan en dat staat met de huidige app” zegt Albert. “Vanuit daar kijken we naar de wensen van onze leden. Dat hebben we ook al gedaan bij de pilotleden van de TLN Uren app”.

“De Koppeling met TLN werkgeversportaal is bijna operationeel wat natuurlijk de basisgedachte is van dit product. We willen de gewerkte uren en de vergoedingen (volgens CAO berekend) rechtsreeks kunnen doorzetten naar het werkgeversportaal. Dat gaan we sowieso op korte termijn realiseren en presenteren. We zijn bezig met de laatste testen. Dat is weer een flinke stap voorwaarts” sluit Sjors af.

Gelanceerd

TLN Uren is sinds kort te testen en aan te schaffen via de TLN site. Hoe wordt de app ontvangen?

“Het eindresultaat is fantastisch. Het product op zichzelf, maar ook de reacties van onze pilotleden. Dat was louter positief en die lijn is nu doorgetrokken. De energie die we erin hebben gestopt en wat er nu is uitgekomen, daar ben ik echt heel enthousiast over. Het is heel goed ontvangen”, aldus Bas. “Het is belangrijk om bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling van dit product. Enerzijds voor de input, anderzijds om te kunnen spreken vanuit de praktijk. Dat is belangrijk voor onze doelgroep. Zij hebben niks aan een product dat in theorie van alles kan, maar hechten waarde aan hoe een product in praktijk wordt ervaren” geeft Albert nog aan.

Samenwerking met Data2Track

“Het was voor ons leerzaam en leuk om te zien hoe de samenwerking tussen TLN en Data2Track verliep. Een jonge enthousiaste partij die heel snel kan schakelen en met open communicatie. Altijd de ondernemende pet op en denken in oplossingen” zegt Bas. Sjors is het hier mee eens. ”Er was een klik, wederzijds vertrouwen en we konden snel meters maken. Een samenwerking waarbij we allebei hetzelfde doel hadden. Het voelde als één team”. Albert sluit af; “Echte doeners en een partij die de sector heel goed kent. De meeste transportbedrijven zijn doeners, niet lullen maar poetsen. Dat past bij deze sector en daarom klopt de TLN Uren app, punt.

Neem contact op
TLN Uren app testen?