Rij- en rusttijden app: handig en doeltreffend.

Rij- en rusttijden: uw organisatie en chauffeurs hebben er dagelijks mee te maken. Onbedoeld kunnen er overtredingen plaatsvinden met soms flinke boetes tot gevolg. Het ontbreekt vaak aan overzicht bij de chauffeur. Zaken zijn niet goed afgestemd of de chauffeur mist de tools om de juiste keuzes te maken. Een betrouwbare rij- en rusttijden app biedt uitkomst.

De boordcomputerapp van Data2Track, de DriversApp, heeft alle functionaliteiten in één.

✔ Inzicht in rij- en rusttijden;

✔ Real-time tijdregistratie om de aaneengesloten, dagelijkse of wekelijkse ritten te registreren en bijhouden;

✔ Terugkoppeling met kantoorzijde om analyses te draaien en verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Meer over de DriversApp?
Chauffeurs app with activity view

Hoe werkt de rij- en rusttijden wet?

De rij- en rusttijden app waarborgt dat chauffeurs veilig en uitgerust aan het verkeer kunnen deelnemen. Zo wordt er voorkomen dat zij te lang achter het stuur zitten zonder pauze te nemen. Maar hoe werkt deze wet? We zetten de regelgeving van de rij- en rusttijden wet op een rij.

Maximale totale rijtijd

Voor de maximale totale rijtijd geldt dat chauffeurs maximaal 9 uur per dag mogen rijden. Maximaal twee per week mag hier een uitzondering op gemaakt worden van 10 uur per dag. Dit komt uit op een totale wekelijkse rijtijd van 56 uur en totale tweewekelijkse rijtijd van maximaal 90 uur.

Maximale aaneengesloten rijtijd

Ook de maximale aaneengesloten (ononderbroken) rijtijd is in regels vastgelegd. De maximale aaneengesloten rijtijd is de tijd die tussen twee onderbrekingen of pauzes is gereden. Deze tijd mag niet langer zijn dan 4,5 uur. Is er 4,5 uur gereden? Dan moet er een pauze genomen worden van 45 minuten. De dubbel bemande vrachtwagen geldt hier als uitzondering op: er is dan alleen een stop nodig om te wisselen van chauffeur.

Minimale rusttijden

Naast de rijtijden zijn ook de rusttijden vastgelegd. De rusttijden worden onderverdeeld in dagelijkse en wekelijkse rust en staat voor de periode waarin niet gewerkt mag worden. Voor de dagelijkse rust geldt dat er minimaal 11 uur aaneengesloten rust gehouden moet worden. Dit kan ook opgedeeld worden in twee delen: één van minstens drie uur en één van minstens negen uur. Mits u twee maal per week de dagelijkse rust van 11 uur heeft genomen.

Naast bovenstaande regels zijn er nog meer regels die tot in detail vastgelegd zijn. Lees alles over de regels voor rij- en rusttijden bij wegvervoer hier.

charter_dashboard_ritlijst

Neem geen risico met de rij- en rusttijden wet

De rij- en rusttijden wet bevat veel regels om bij te houden, zeker als dit op het bordje van de chauffeur terecht komt. Het komt daarom veel voor dat chauffeurs deze tijden onbewust overschrijden. Met een rij- en rusttijden app is dit verleden tijd. Chauffeurs hoeven hun tijden niet meer handmatig bij te houden: dit gebeurt geheel automatisch in de rij- en rusttijden app van Data2Track: DriversApp. Dat geeft rust én bespaart op vervelende boetes.

Meer weten?

Zo werkt de rij- en rusttijden app

Een rij- en rusttijden app (of tachograaf app) behoort in de basis uit twee onderdelen te bestaan: de resterende rijtijden en een terugkoppeling van data naar de organisatie.

Meer weten?

Inzicht in rij- en rusttijden

Inzicht in rij- en rusttijden zorgt ervoor dat organisaties kunnen ‘voorkomen’ in plaats van ‘genezen’. Met gedegen kennis uit chauffeursdata is het mogelijk slimme statistieken te berekenen en bedrijfsovertredingen, detailrapporten of kilometerrapporten op bedrijfs- of chauffeursniveau te analyseren. Chauffeurs kunnen worden aangesproken op gedrag. Dat is veiliger voor de chauffeur en economisch voordeliger voor de organisatie. Een dergelijke tachograaf app, rij- en rusttijden app of onderdeel van een boordcomputer app geeft u de mogelijkheid om beslissingen te baseren op bedrijfsniveau.

Inzicht in statistieken?

De DriversApp van Data2Track

Met de rij- en rusttijden app of tachograaf app houdt u nauwkeurig de resterende rijtijden bij. Geheel automatisch via een koppeling met de tachograaf in het voertuig. Meestal zijn de rij- en rusttijden opgenomen als modulaire toevoeging in een boordcomputer app. In dit geval kan de tachograaf digitaal uitlezen worden via de tachograaf app. Daarnaast is het met een koppeling naar de CAN-bus mogelijk om FMS data op te halen, bijvoorbeeld voor een rijstijlanalyse om het rijgedrag van uw chauffeurs bij te houden.

Slechts met een werkende internetverbinding en een device (smartphone of tablet) met GPS mogelijkheden kunt u gebruik maken van alle functionele elementen in onze boordcomputer app. De rij- en rusttijden app heeft meer mogelijkheden dan een fysieke, traditionele boordcomputer, die dagelijks door meer dan duizenden chauffeurs wordt ingezet

Met eigen ogen zien?

Al duizenden chauffeurs vertouwen dagelijks op de rij- en rusttijden functionaliteit in de DriversApp. Neem vandaag nog contact met ons op en ervaar zelf de veelzijdigheid, flexibiliteit en kostenbesparing die een boordcomputer app voor uw organisatie kan hebben.

Contact opnemen