Rij- en rusttijden app, handig en doeltreffend.

Rij en rusttijden, uw organisatie en chauffeurs hebben er dagelijks mee te maken. En onbedoeld kunnen er overtredingen plaatsvinden met soms flinke boetes tot gevolg. Vaak ontbreekt het overzicht bij de chauffeur, zijn zaken niet goed afgestemd en mist de chauffeur de tools om de juiste keuzes te maken. Een betrouwbare Rij- en rusttijden app, (ook wel tachograaf app genoemd) mits degelijk en betrouwbaar, biedt uitkomst. Een tijdregistratie app die real-time de aaneengesloten, dagelijkse en wekelijkse rijtijden registreert en bijhoudt. Een app die terugkoppelt naar kantoorzijde, zodat statistieken kunnen worden berekend en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De boordcomputer app van Data2Track, de DriversApp, is uitgerust met een rij- en rusttijden functionaliteit en biedt nog vele andere boordcomputer functionaliteiten in één complete app.

Meer over de DriversApp?
Chauffeurs app with activity view

De rij- en rusttijden wet

Hoe zat het ook al weer, die regelgeving omtrent de rij- en rusttijden wet. Wat is er wettelijk geregeld voor de rijtijden bij wegvervoer? In het kort*:

De maximale totale rijtijd (het rollen van de wielen) ligt aan banden. Zo mag de chauffeur maximaal 2 keer per week 10 uur per dag rijden, per week maximaal 56 uur rijden en per 2 weken maximaal 90 uur rijden.

De maximale ononderbroken rijtijd, ofwel de totaal bij elkaar opgetelde gereden tijd tussen 2 onderbrekingen (pauzes) in, zit gegoten in regelgeving. De ononderbroken rijtijd mag bijvoorbeeld niet langer zijn dan 4,5 uur en na 4,5 dient een pauze te worden genomen van 45 minuten. Met als uitzondering een dubbel bemande vrachtwagen. Wordt er tussen de 6 en 9 uur gewerkt, dan dient er 30 minuten te worden gepauzeerd.

Minimale rusttijden worden onderverdeeld in dagelijkse en wekelijkse rust. Waarbij dagelijkse rust de periode is waarin niet gewerkt mag worden en minimaal 11 uur aaneengesloten moet zijn. Maar dit kan ook opgedeeld worden in 2 delen van minstens 3 uur per 1e deel en 9 uur voor het tweede deel.

*er zijn nog meer regels van toepassing, welke niet allemaal zijn benoemd. Enkel de basis is beschreven. Voor meer informatie klikt u HIER.

De rij- en rusttijden app

Een rij- en rusttijden app (of tachograaf app) behoort in de basis uit twee onderdelen te bestaan. De chauffeur dient op de hoogte te zijn van zijn resterende rijtijden. Hiervoor dient een koppeling te zijn met de tachograaf die op haar beurt weer met een bluetooth verbinding in contact staat met een smartphone. Het real-time tonen van de rijtijden is noodzakelijk voor de chauffeur om de juiste keuzes te maken en overtredingen te voorkomen. Een rij- en rusttijden app, of boordcomputer app voorziet hierin. Anderzijds is terugkoppeling van data vanuit een rij- en rusttijden app belangrijk om als organisatie controle te hebben op de situatie en waar nodig bij te sturen.

Meer weten?

Inzicht in rij- en rusttijden

Inzicht in rij- en rusttijden zorgt ervoor dat organisaties kunnen ‘voorkomen’ in plaats van ‘genezen’. Met gedegen kennis uit chauffeursdata is het mogelijk slimme statistieken te berekenen en bedrijfsovertredingen, detailrapporten of kilometerrapporten op bedrijfs- of chauffeursniveau te analyseren. Chauffeurs kunnen worden aangesproken op gedrag. Dat is veiliger voor de chauffeur en economisch voordeliger voor de organisatie. Een dergelijke tachograaf app, rij- en rusttijden app of onderdeel van een boordcomputer app geeft u de mogelijkheid om beslissingen te baseren op bedrijfsniveau.

Inzicht in statistieken?

De DriversApp van Data2Track

Een rij- en rusttijden app of tachograaf app houdt nauwkeurig resterende rijtijden bij op basis van een koppeling met de tachograaf in het voertuig. Maar, meestal zijn rij- en rusttijden opgenomen als modulaire toevoeging binnen een boordcomputer app, want de rij- en rusttijden worden vanuit de tachograaf opgehaald en getoond. Digitaal de tachograaf uitlezen behoort dan ook tot de mogelijkheden. Met een koppeling naar de CAN-Bus is het daarnaast mogelijk FMS data op te halen voor bijvoorbeeld een rijstijlanalyse. Een boordcomputer app heeft een werkende internetverbinding nodig en het device (smartphone of tablet) heeft GPS mogelijkheden. Kortom, alle elementen voor een uitgebreide boordcomputer app zijn aanwezig. En een aantal leveranciers maken hier gebruik van. De boordcomputer app van Data2Track heeft meer mogelijkheden dan een fysieke, traditionele boordcomputer en wordt dagelijks ingezet door duizenden chauffeurs. En die chauffeurs vertrouwen dagelijks op de rij- en rusttijden functionaliteit in de DriversApp.

Met eigen ogen zien?

Neem contact met ons op en ervaar de veelzijdigheid, flexibiliteit en kostenbesparing die een boordcomputer app voor uw organisatie en chauffeurs kan hebben.

Contact opnemen